بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکیبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی

بررسی-رابطه-بین-رهبری-تحول-آفرین-بر-رفتار-شهروندی-سازمانی-از-طریق-درک-عدالت-در-دانشگاه-علوم-پزشکی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی،
در قالب Word و 130 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
       یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ  این است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت صورت گرفته است. این پژوهش بر اساس دو فرضیه تنظیم گردید که عبارتند از : 1- بین رهبری تحولی  ( با ابعاد   ملاحظه فردی ، نفوذ آرمانی ، انگیزه الهام بخش و ترغیب ذهنی ) و رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار رابطه وجود دارد . 2- ادراک عدالت بین فردی ، واسطه رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار می باشد. در این راستا از پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین بس و اولیو (2004) ، رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و آندرسون ، عدالت بین فردی ماگز بیز (1986) استفاده شده است . حجم نمونه 234 نفر و روش نمونه گیری غير احتمالي در دسترس  است . روش تحقیق مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده و برای سنجش فرضیه ها از نرم افزار spss و Lisrel استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین رهبری تحول آفرین بر  رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت معنادار است. بعلاوه فرضیه اول با مؤلفه های ملاحظه فردی ، نفوذ آرمانی و ترغیب ذهنی تأیید شدند و مؤلفه انگیزش الهام بخش رد شده است . و فرضیه دوم ،  درک عدالت بین فردی  واسطه رابطه بین ملاحظات فردی رهبر تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار  می باشد نیز تأیید شده است. و از میان مؤلفه های رهبری تحول آفرین ترغیب ذهنی بیشترین تأثیر را بررفتار شهروندی سازمانی داشته است.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی به صورت زیر میباشد:
فصل اول : کلیات تحقیق
چکیده
1-1 مقدمه     1
1-2 بیان مسئله    2
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    4
1-4 هدف تحقیق    5
1-5 چارچوب نظری تحقیق    5
1-6 فرضیه های تحقیق    6
1-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق    7
1-8 قلمرو تحقیق    10
                                                                                                                                       فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
2-1 بخش اول : رهبري
2-1-1 مقدمه     12
2-1-3 سبك رهبري     12
2-1-4 تعريف رهبري تحول آفرين    14
2-1-5 مدير در نقش رهبر تحول گرا    15
2-1-6 رهبري مبادله اي    16
2-1-7 رهبري تحول آفرين و اثربخشي رهبر / تيم     17
2-1-8 ابعاد رهبري تحول گرا    18
2-1-9 رهبري تحول آفرين و اعتماد رهبر     19
2-1-10 رابطه بين رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني    20
2-2 بخش دوم : رفتار شهروندي سازماني
2-2-1 مقدمه     22
2-2-2- رفتار شهروندي سازماني چيست    23
2-2-3- تعریف رفتار شهروندي سازماني    23

2-2-4 ابعاد رفتار شهروندي سازماني    24
2-2-5 كاركردهاي رفتار شهروندي سازماني    26
2-2-6 انواع رفتار شهروندي سازماني     27
2-2-7 رفتار شهروندي سازماني رهبرمدار    28
2-2-8 تئوري مبادله اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني    28
2-2-9 رابطه متقابل رهبر-عضو رفتار شهروندي سازماني    30
2-2-10 عوامل تأثيرگذار بر رفتار شهروندي سازماني    30
2-2-11 پيامدها و نتايج رفتار شهروندي سازماني     31
2-3 بخش سوم : عدالت سازماني
2-3-1 مقدمه     32
2-3-2 عدالت  ، تعاريف و مفاهيم    32
2-3-3 عدالت سازماني    33
2-3-4 تعریف عدالت  سازمانی    33
2-3-5 الماس عدالت ( ابعاد چهار بعدي)     33
2-3-6 عدالت و اثرات آن در سازمان     38
2-4 بخش چهارم : پيشينه تحقيق
2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی    39
2-4-2 پیشینه تحقیقات خارجی    41

فصل سوم : روش اجراي تحقيق
 3-1 مقدمه    44
3-2 روش تحقيق    44
3-3 جامعه آماري ، روش نمونه گیری و حجم نمونه     44
3-5 روش جمع آوري داده ها    45
3-6 ابزار جمع آوري داده ها     45
3-7 روايي ابزار سنجش     46
3-8 پايايي ابزار سنجش     46
3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها     47

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه     49
4-2 توصيف پاسخ دهندگان    49
4-3 توصيف متغيرهاي تحقيق    52
4-3-1 رفتار شهروندي سازماني رهبرمدار     53
4-3-2 درك عدالت بين فردي    53
4-3-3 رهبري تحولي کل    54
4-3-4 ملاحظات فردی    55
4-3-5 نفوذ آرمانی    56
4-3-6 انگیزه الهام بخش    57
4-3-7 ترغیب ذهنی    58
4-8 بررسي وضعيت متغيرهاي اصلي تحقيق     60
4-8-1 بررسي مدل تحقيق    61
4-8-2 بررسي شاخص هاي معني داري برازش مدل كلي تحقيق     62
4-8-3 بررسی مدل تحقیق در حالت تفکیک متغیر رهبری تحولی    63
4-9 بررسي فرضيه هاي تحقيق    65

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه     68
5-2 نتايج آمار توصيفي     68
5-2-1  نتایج توصیف پاسخ دهندگان    68
5-2-2  نتایج توصیف متغیرهای تحقیق     68
5-3 نتايج آزمون هاي فرضيه هاي تحقيق     69
5-4 پيشنهادات تحقيق     71
5-5 محدوديت هاي تحقيق    72
5-6 پيشنهادات براي تحقيقات آينده     73
منابع    74پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی پروژه مدیریت رهبری تحول آفرین مبانی نظری عدالت بین فردی ملاحظات فردي مبانی نظری عدالت سازمانی تحقیق بررسی رفتار شهروندی پایان نامه ره

مطالب مرتبط

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی


مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های هویتی(فصل دوم روانشناسی)

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس کارگاه خدمات چاپی و تیزر تبلیغاتی

ادبیات نظری و سوابق تحقیق عملکرد مالی (فصل دوم)

چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش استرس و فرسودگی شغلی (فصل 2)

پاورپوینت نقد و بررسى معماري روستای شالکه

دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید سرکه صنعتی

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی- رفتاری (فصل دوم)

اثرات غیرطبیعی بار در شبکه های پخش و توزیع

طرح توجیهی احداث سالن ورزشي چند منظوره