بررسی و واکاوی بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد بررسی و واکاوی بيماري هاي ژنتيک و تغذيهبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی و واکاوی بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

بررسی-و-واکاوی-بيماري-هاي-ژنتيک-و-تغذيهپروژه بررسی و واکاوی بيماري هاي ژنتيک و تغذيه در حجم 200 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

تاريخچه    1
مقدمه    3
متخصص ژنتيك    3
تشخيص پيش از موقع و پيشگيري    5
درمان    6
چند نمونه از درمان هاي ثمربخش    6
پروژه ژنوم انساني    11
اساس ژنتيك    17
ژنتيك و ژنوميك    18
اصول ژنتيك    19
اسلوب وراثت و نفوذپذيري    23
بيماري هاي كروموزومال    27
بيماري در سطح ميتوكندريايي    38
ژنتيك و تغذيه درماني    39
تأثير ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روي فرآيندهاي متابوليكي    40
تاثيرات و ارتباط متقابل بين ژن و مواد مغذي بر روي ظهور ژن    43
پيچيدگي موجود در ارتباط ژنتيك و تغذيه    48
ژنتيك به عنوان يك تخصص پزشكي    50
نظام ژنتيك انساني و پزشكي    50
طبقه بندي اختلالات ژنتيكي    51
نقايص تك ژني    51
اختلالات كروموزومي    51
توارث چند عاملي    52
فصل 1: اساس كروموزومي وراثت    53
اساس كروموزومي وراثت    54
كروموزوم هاي انساني    55
چرخه حياتي يك سلول سوماتيك    56
ميتوزيس    57
ميوزيس    59
گامت سازي و باروري انسان    61
تخمك سازي    62
باروري    62
رابطه طبي ميوزوميتوز    62
فصل 2: ژنوم انسان    63
ساختمان DNA    64
ساختمان و تشكيلات ژن    65
اشكال ساختماني يك ژن انساني معمولي    65
خانواده هاي ژن    65
پايه هاي تظاهر ژني    66
رونويسي    66
ترجمه و رمز ژنتيكي    67
روند پس از ترجمه    67
ساختمان كروموزوم هاي انسان    67
كروموزوم ميتوكندريايي    68
فصل 3: الگوهاي توارثي تك ژني    69
ترمينولوژي يا لغت شناسي    70
اختلالات ژنتيكي با توارث كلاسيك مندلي    72
سن شروع و ساير فاكتورهاي موثر بر الگوهاي شجره اي    72
ساير فاكتورهاي موثر بر الگوهاي شجره اي    73
هتروژنيتي ژنتيكي    73
هتروژنيتي لوكوسي    74
هتروژنيتي آللي    74
توارث اتوزومال مغلوب    75
فركانس بروز ژن و فركانس حامل    75
هم خوني و ازدواج    76
هم خوني    76
اختلالات مغلوب نادر موارد جدا شده ژنتيكي    77
اختلالات تحت تأثير جنسيت    79
آناليز جداسازي    79
الگوهاي توارثي اتوزومال غالب    79
مشخصات توارث اتوزومي غالب    80
هموزيگوت هاي صفات اتوزومال غالب    81
فنوتيپ هاي محدود به جنس در بيماري اتوزومي    82
توارث وابسته به X    83
توارث وابسته به X مغلوب    83
مشخصات توارث وابسته به X مغلوب    84
موزائيسم    84
موزائيسم سوماتيك (غيرجنسي)    85
توارث مادري موتاسيون هاي ميتوكندريايي    85
فصل 4: اساس ژنتيك سلولي باليني    87
معرفي سيتوژنتيك    88
شناسايي كروموزوم    88
اختلالات كروموزومي    89
اختلال در تعداد كروموزوم‌ها    89
تري پلوئيد و تتراپلوئيد    90
آناپلوئيد    90
فصل 5: بيماري هاي ژنتيكي    90
بيماري آلزايمر    92
ژنتيك و سرطان    93
زيست شناسي سرطان    99
اساس ژنتيكي سرطان    100
سرطان در خانواده    100
سرطان و محيط    101
تراتوژن ها    101

عنوان                                                  صفحه
سرطان ارثي پستان و تخمدان    104
كانسر فيزيولوژي ارثي كلون    110
بيماري سيستيك فيبروزيس    113
بيماري هيپركلسترولمي خانوادگي    118
ديابت شيرين وابسته به انسولين    124
ديابت شيرين غيروابسته به انسولين    130
سندرم مارفان    134
سندرم ترنر    143
ساختمان و عملكرد هموگلوبين    148
هموگلوبين هاي انسان و ژنهاي آنها    148
ناهنجاري هاي هموگلوبين در انسان    149
هموگلوبين لپور    150
انواع ديگر هموگلوبين    150
كم خوني كولي    151
كم خوني سلول داسي شكل    154
ديگر ناهنجاري هاي ژنتيكي و نقص هاي زمان تولد    160
هموسيستئين يوريا    160
سندرم داون    160
افتادگي دريچه ميترال    161
بيماري ويلسون    161
صلبيه آبي    161
سولفوسيتسين يوريا    162
شكاف سقف دهان    162
اسپينا بيفيدا    162
فلج مغزي    162
اطلاعات كلي در مورد ژنها، تغذيه و بيماري ها    164
طرح ژنوم محيطي    164
نقش تغذيه از ديدگاه ژنتيك    165
كمبود ويتامين ممكن است عامل ايجاد جهش ژن شود    168
ژنتيك و برنامه هاي رژيمي    170
چگونه بيماري هاي ژنتيكي بر روي نيازهاي تغذيه اي تأثير مي گذارند    172
تفاوت بين بي‌نظمي‌هاي محض ژنتيكي و بي‌نظمي‌هاي چند علتي    172
گالاكتوزميا    175
هيپرفنيل آلانينمي    178
تغيير ژنتيك و تغذيه در رابطه با بيماري هاي قلبي و عروقي    184
چگونگي تأثير رژيم غذايي بر روي فرآيندهاي فيزيولوژيكي بدن    185
وزن بدن و ژنتيك    186

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: ژنتیک تغذیه بررسی و واکاوی بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

مطالب مرتبط

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش ازدواجهای فامیلی (فصل 2)

بررسی و واکاوی بيماري هاي ژنتيک و تغذيه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عقب ماندگی ذهنی(فصل دوم پایان نامه)


دانلود مقاله اکوتوریسم ونقش آن در توسعه پایدار گردشگری شهری(مطالعه موردی شهر یاسوج)

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید بالاست مهتابی

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان (فصل2)

بررسی برآورد رضایتمندی شغلی زنان شاغل سرپرست خانوار و زنان دیگر

بررسی ارتباط میان وضعیت صورتهای مالی واثربخشی سرمایه گذاری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

تحقیق بررسي تكنولوژي ساخت و توليد دستگاه خودپرداز ايراني (ATM )

مطالعات و رساله معماري طراحی هتل ۵ ستاره

بررسی شهر هوشمند تعاریف، ابعاد، الزامات و تجربیات، ارائه راهکارهایی برای شهر تهران

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید نشاسته از گندم

حل مشکل اکانت گوگل Huawei GT3 بدون نیاز به باکس در اندروید 6