بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانانبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

بررسي-تأثير-آموزش-مهارتهاي-زندگي-بر-سلامت-روان-و-منبع-كنترل-نوجوانانبررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل  نوجوانان در حجم 90 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست زیر:

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۵

بیان مساله. ۸

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۱۲

متغیرهای پژوهش… ۱۴

تعریف علمی و عملیاتی «مهارت‌های زندگی»: ۱۵

تعریف علمی و عملیاتی «سلامت روان»: ۱۶

مبنای تئوریکی برنامه آموزش مهارتهای زندگی.. ۱۸

اهداف آموزش مهارتهای زندگی.. ۲۳

اهمیت مهارتهای زندگی در سلامت روانی.. ۲۵

ابعاد مهارتهای زندگی.. ۲۷

پیشینه تحقیقاتی پژوهش… ۲۸

جمع بندی و نتیجه‌گیری از پیشینه تحقیقاتی پژوهش… ۴۲

فرضیات پژوهش… ۴۳

روش بررسی.. ۴۵

روش‌های آماری پژوهش… ۵۱

تجزیه و تحلیل علمی.. ۵۱

بحث و نتیجه‌گیری.. ۷۲

فهرست منابع فارسی.. ۸۴

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مهارت سلامت روان

مطالب مرتبط

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت و مهارت نوشتن خلاق (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای مقابله ای و سبک های آن (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای خودآگاهی و حل مساله در روابط زناشویی (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تاریخچه، ابعاد و الگوهای فرزند پرورری(فصل دوم)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش روابط با دیگران و مدلهای آن (فصل 2)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف مو ءلفه های رفتار جرات‏مندانه(فصل 2)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف ونظریات جرأت ورزی (فصل 2)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفهوم روانشناختی مدیریت زمان (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی سطوح مطالعه و مراحل خواندن (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق مهارت های زندگی و عزت نفس (فصل دوم)


دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه

چارچوب نظری انواع اضطراب و اضطراب امتحان (فصل 2)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مدیریت ارتباط با مشتری CRM (فصل دوم پایان نامه)

دانلود مقاله تعیین محدوده فرکانسی عیوب مختلف در یک نمونه موتور bldc با استفاده از مانیتورینگ طیف لرز

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و تعاریف تصمیم‏ گیری(فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی گویش شناسی (فصل 2)

عوامل موثر بر یادگیری

چارچوب نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تئوری خاکستری (فصل دوم)

مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی (فصل دوم)

پروژه مالي انبارداري